Γενικοί κανόνες συμμετοχής

 1. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων δρομέων σε έναν αγώνα δρόμου εκτός σταδίου ορίζεται αυτός των 300 για κάθε αγώνισμα.
 2. Η συμμετοχή θα επιτρέπεται μόνο σε δρομείς που θα προσκομίσουν, πιστοποιητικό ότι είναι πλήρως εμβολιασμένοι έναντι της νόσου COVID 19 (και έχουν περάσει 14 ημέρες από την τέλεση της δεύτερης δόσης), ή έχουν αρνητική διάγνωση σε εργαστηριακό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID 19 (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών ή  έχοντες πιστοποιητικό νόσησης έως και 14 ημέρες πριν από την παραλαβή του υλικού συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών, όπως αυτές αναφέρονται και ισχύουν με βάση τις διευκρινιστικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης.
 3. Το σύνολο του προσωπικού / εθελοντών / κριτών / συνεργατών θα φορά προστατευτική μάσκα και γάντια και θα έχει διεξάγει PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών.  .
 4. Μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησής τους στο σημείο εκκίνησης (κατά τη διάρκεια προσέλευσης στο χώρο και της προθέρμανσης), συνίσταται οι δρομείς να φορούν προστατευτική μάσκα.

 

Πριν τον αγώνα

Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων / κριτών / συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Β. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αθλητές για να παραλάβουν το υλικό συμμετοχής τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα τους και το πιστοποιητικό ότι είναι πλήρως εμβολιασμένοι έναντι της νόσου COVID 19 (και έχουν περάσει 14 ημέρες από την τέλεση της δεύτερης δόσης), ή έχουν αρνητική διάγνωση σε εργαστηριακό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID 19 (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών ή  έχοντες πιστοποιητικό νόσησης έως και 14 ημέρες πριν από την παραλαβή του υλικού συμμετοχής τους από το Κέντρο Παραλαβής, όπως αυτές αναφέρονται και ισχύουν με βάση τις διευκρινιστικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης. Επίσης, ανήλικοι αθλούμενοι (έως και 17 ετών) πρέπει να έχουν διεξάγει self test εντός 24 ωρών (συστήνεται να διενεργείται την ημέρα του αγώνα). 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που οι αθλήτες δεν προσκομίσουν τα παραπάνω έγγραφα ΔΕΝ θα μπορούν να παραλάβουν το υλικό συμμετοχής και θα αποκλείονται από τον αγώνα. 

Επίσης οι αθλήτές ΔΕΝ μπορούν να παραλάβουν το υλικό συμμετοχής για άλλους αθλητές (ισχύει και για τις ομαδικές εγγραφές).


Σε περίπτωση λειτουργίας Κέντρου Παραλαβής υλικού, αυτό θα πρέπει να λειτουργεί με κατανομή των δρομέων σε ημέρες / ώρες και σταθμούς εξυπηρέτησης.

Συνίσταται το Κέντρο Παραλαβής να λειτουργεί σε ανοικτό χώρο, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Στο Κέντρο Παραλαβής λειτουργούν σταθμοί εξυπηρέτησης – παραλαβής αριθμών, αναλόγως του αριθμού των δρομέων. Οι σταθμοί εξυπηρέτησης (οι ζωτικοί χώροι λειτουργίας του προσωπικού εξυπηρέτησης) θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 1,5μ δεξιά και αριστερά και τουλάχιστον 6μ όταν είναι τοποθετημένοι απέναντι. Οι γραμμές αναμονής των δρομέων ακολουθούν αυστηρά τον κανόνα του 1,5 μέτρων απόστασης (προς όλες τις κατευθύνσεις) μεταξύ των δρομέων της κάθε γραμμής αναμονής και μεταξύ των δρομέων των διαφορετικών γραμμών αναμονής.

Οι συμμετέχοντες θα καλούνται μέσω email να προσέλθουν να παραλάβουν τον αριθμό και το υλικό συμμετοχής τους συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Μπροστά σε κάθε σταθμό θα υπάρχουν αυτοκόλλητες ενδείξεις στο δάπεδο / δρόμο που θα υποδεικνύουν τις θέσεις αναμονής για όσους περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Οι αυτοκόλλητες αυτές ενδείξεις θα είναι τοποθετημένες σε απόσταση 1,5μ μεταξύ τους.

Εάν το Κέντρο Παραλαβής λειτουργεί σε κλειστό χώρο, τότε τα άτομα που επιτρέπεται να παραβρίσκονται ταυτοχρόνως στο χώρο ορίζονται από τη σχέση: 1 άτομο ανά 5 τετραγωνικά μέτρα.

Στην είσοδο του Κέντρου Παραλαβής θα υπάρχει προσωπικό που θα παρακολουθεί τη ροή των δρομέων και θα διακόπτει προσωρινά την είσοδο σε περίπτωση που ήδη βρίσκεται εντός του Κέντρου Παραλαβής ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών.

Οι δρομείς θα έχουν ενημερωθεί προηγουμένως με ηλεκτρονική επικοινωνία για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν από τη στιγμή της εισόδου τους στο χώρο.

Το προσωπικό του Κέντρου Παραλαβής θα φορά προστατευτική μάσκα.

Οι δρομείς / επισκέπτες να φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο του Κέντρου Παραλαβής προστατευτική μάσκα.

Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό σε κάθε σταθμό διανομής και εξυπηρέτησης τόσο για εθελοντές και εργαζόμενους όσο και για τους συμμετέχοντες/επισκέπτες.

Θα προσδιοριστεί συγκεκριμένος κλειστός χώρος που θα βρίσκεται σε απόσταση από τους υπόλοιπους χώρους που χρησιμοποιεί η διοργάνωση, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την περίπτωση που παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα είτε μεταξύ των εθελοντών και του έμμισθου προσωπικού, είτε μεταξύ των συμμετεχόντων δρομέων.

Σε όλους τους χώρους του Κέντρου Παραλαβής (εσωτερικά και εξωτερικά) θα υπάρχει σήμανση που θα υπενθυμίζει στους επισκέπτες τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούν καθώς και την ανάγκη τήρησης των κανόνων φυσικής απόστασης (1,5μ) αλλά και των οδηγιών των υπευθύνων της διοργάνωσης.

Επιπλέον θα διανέμεται έντυπο υλικό με τους κανόνες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών αλλά και τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούν οι δρομείς την ημέρα του Αγώνα.

 

Ημέρα αγώνα - εκκίνηση με το σύστημα wave start (κύματα) των blocks

Οι εκκινήσεις των αθλητών σε όλους τους αγώνες θα γίνει σε blog των 50 ατόμων. Τα blog θα έχουν απόσταση μεταξύ τους 5 μέτρα και οι εκκινήσεις θα γίνονται με διαφορά του ενός(1) λεπτού.

Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες που θα πρέπει να διαθέτει η διοργάνωση) θα πρέπει να γίνεται σε μεγάλο χώρο, ανάλογα με τον αριθμό τους και τον αγώνα στον οποίο συμμετέχουν.

Κατά την παράδοση τους, οι τσάντες ψεκάζονται με απολυμαντικό διάλυμα από τους εθελοντές που τις παραλαμβάνουν.

Γενικές οδηγίες

 

Ημέρα αγώνα - κατά τη διάρκεια

Κατά τη διάρκεια του αγώνα συστήνεται οι δρομείς να κρατάνε όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω:

 • Το τρέξιμο των δρομέων δίπλα-δίπλα είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των δρομέων 1,5μ.
 • Το τρέξιμο των δρομέων σε κλιμακωτό σχηματισμό (ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά ή αριστερά) είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται νοητή πλαϊνή απόσταση μεταξύ των δρομέων 1,5μ.
 • Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με αποστάσεις μεταξύ των μικρότερες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται.

Θα δοθούν αναλύτικες οδηγίες για την εκκίνηση των αθλητών ανάλογα τον αριθμό τους και τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες.

Όλοι οι δρομείς τοποθετούνται στα επιμέρους blocks εκκίνησης με βάση την καταγεγραμμένη από τους ίδιους (στην αίτηση συμμετοχής τους) καλύτερη προηγούμενη επίδοσή τους, οπότε και εκκινούν με συγκεκριμένο ρυθμό, γεγονός που επίσης συμβάλει στην αποφυγή συνωστισμού τους κατά τη διαδρομή του αγώνα.

Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό μέχρι και την παραλαβή της τσάντας με τα ρούχα τους.

Γενικές οδηγίες:

 • Διαχείριση κρούσματος σε αθλούμενους, τεχνικό επιτελείο ή προσωπικό συλλόγου/ομοσπονδίας/εγκατάστασης: Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό Ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf

Ημέρα αγώνα - τερματισμός

Θα δοθούν αναλύτικες οδηγίες για την εκκίνηση των αθλητών ανάλογα τον αριθμό τους και τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες.

Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων πλαστική μικρή τσάντα, η οποία θα περιλαμβάνει τα είδη που ο διοργανωτής παρέχει (κατά περίπτωση: εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό και/ή ισοτονικό ποτό, μπανάνα, μετάλλιο τερματισμού). Η παραλαβή είναι ανέπαφη. Η τσάντα τοποθετείται από το προσωπικό / εθελοντές του αγώνα σε τραπέζια, από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυσική επαφή.

Οι Τελετές Απονομών συνιστάται να αποφεύγονται, αλλά αν γίνονται θα γίνονται με απόλυτη τήρηση των κανόνων απόστασης και περιορισμού των επαφών και με την παρουσία μόνο των απολύτως απαραιτήτων ατόμων.

Τέλος, οι δρομείς παραλαμβάνουν την ειδική τσάντα με το ρουχισμό που παρέδωσαν κατά την άφιξή τους από τον ειδικό χώρο, αφού απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα που θα τους παρέχεται.

 

Υποστήριξη αγώνα – ανθρώπινο δυναμικό

Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης καθώς και με το περιεχόμενο του παρόντος Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.

Όλοι θα φορούν μάσκα μιας χρήσης και γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη διοργάνωση. Η μάσκα και τα γάντια αλλάζονται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Έλεγχος του προσωπικού της διοργάνωσης : PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών.

Κάδοι απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών και γαντιών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους.

Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος εισόδου στους χώρους υποστήριξης της διοργάνωσης την ημέρα του αγώνα και πάντα με την επίδειξη των σχετικών διαπιστευτηρίων. Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται στους χώρους αυτούς θα είναι ανάλογος των τετραγωνικών μέτρων του εκάστοτε χώρου, και με την προϋπόθεση τήρησης της απόστασης 1,5μ.

Μεταξύ των χώρων υποστήριξης της διοργάνωσης και στο πλαίσιο των χώρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας, θα προβλεφθεί η διαμόρφωση ειδικού απομονωμένου χώρου για την περίπτωση αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος (ενός ή περισσοτέρων) είτε μεταξύ των συμμετεχόντων είτε μεταξύ των εθελοντών / εργαζομένων / συνεργατών της διοργάνωσης.

Για τη λειτουργία του ιατρείου θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και να είναι ανάλογα εξοπλισμένο.

Οι χώροι υποστήριξης θα καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας, ενώ θα έχει προηγηθεί εκτεταμένη απολύμανση πριν την χρήση τους.

 

Ενημέρωση συμμετεχόντων

Το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων θα ενημερώνεται πλήρως για όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Για την ενημέρωση των δρομέων θα χρησιμοποιείται:

 • Ηλεκτρονική Επικοινωνία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η οποία θα είναι συχνότερη όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα
 • Έντυπο Υλικό που θα δοθεί στους συμμετέχοντες κατά την παραλαβή του αριθμού και του υλικού συμμετοχής τους στη διοργάνωση από το Κέντρο Εγγραφών. Το υλικό θα περιλαμβάνει και όλες τις οδηγίες και συστάσεις του ΕΟΔΥ για την πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος
 • Ειδική Σήμανση τόσο στους χώρους του Κέντρου Εγγραφών όσο και την ημέρα του Αγώνα στα διάφορα σημεία των αγωνιστικών διαδρομών και περιοχών
 • Συνεχείς Ηχητικές Ανακοινώσεις την ημέρα του αγώνα με τις οποίες θα γίνεται συνεχής υπενθύμιση στους δρομείς των οδηγιών, συστάσεων και κανονισμών τόσο της Οργανωτικής Επιτροπής όσο και του ΕΟΔΥ.
 • Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων αθλούμενων, προσωπικού, κριτών κτλ. για τους σκοπούς της διοργάνωσης θα γίνονται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τις μεταφορές.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιφέρειακή Ενότητα Ρεθύμνου
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

Copyright © 2022 Arkadi Races. All rights reserved.
Website Development