Η παρούσα πολιτική περιγράφει την πρακτική της Οργανωτικής Επιτροπής «ΑΡΚΑΔΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ», με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, αναφορικά με τους γενικούς όρους διεξαγωγής των αγώνων και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες της ιστοσελίδας, καθώς και του περιεχομένου που προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας.

Αποδοχή των Όρων Χρήσης και των προϋποθέσεων

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί τηρούμενοι των όρων του νόμου και των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους αυτούς και οφείλεται να τηρούνται από τους χρήστες.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης και των προϋποθέσεων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή «ΑΡΚΑΔΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ», οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε και να διαβάζετε την παρούσα ιστοσελίδα τακτικά γιατί υπάρχει ενδεχόμενο, αν χρειαστεί για την αρτιότερη διοργάνωση και τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, να τους τροποποιήσουμε. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή μας παρέχετε πληροφορίες, με τον τρόπο αυτό αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στους όρους χρήσης την χρονική στιγμή εκείνη. Επιπλέον δύναται να διακόψει την πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή δε θίγονται τα δικαιώματα των χρηστών ως προς τα προσωπικά τους δεδομένα.

Γενικοί Όροι

  • Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση «ΑΡΚΑΔΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» με προσωπική του απόφαση και ευθύνη και αφού έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του αγώνα της επιλογής του.
  • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση «ΑΡΚΑΔΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ», για τα προασπίσουν την υγεία τους, έχουν κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τον απαιτούμενο καρδιολογικό έλεγχο που πιστοποιεί την δυνατότητα συμμετοχής τους.
  • Η Οργανωτική Επιτροπή «ΑΡΚΑΔΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας, απώλειας προσωπικών αντικειμένων ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης μπορεί να προκληθεί στους συμμετέχοντες αθλητές.
  • Στους αγώνες της διοργάνωσης «ΑΡΚΑΔΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ», μπορούν να λάβουν μέρος αθλητές που εντός των προβλεπόμενων από την προκήρυξη χρονικών ορίων έχουν κάνει τη δήλωση συμμετοχής τους και έχουν καταβάλλει το κόστος που προβλέπεται για τον αγώνα της επιλογής τους.
  • Τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που οι συμμετέχοντες δηλώνουν για τους ίδιους ή για τρίτο πρόσωπο είναι πραγματικά όπως επίσης ότι συμφωνούν και συναινούν πως τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση της Ο. Ε. «ΑΡΚΑΔΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» και του διαδικτυακού τόπου arkadiraces.gr και ότι αυτά θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Επίσης αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται σε τρίτους, για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Επιπλέον συμφωνούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να παρέχονται στην ασφαλιστική εταιρεία, που θα αναλάβει τη ασφάλισή τους κατά τη διάρκεια του αγώνα της επιλογής τους.
  • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη φωτογράφηση και βιντεοσκόπησή τους κατά την ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα από φωτογράφους της διοργάνωσης, συμφωνώντας με την αναπαραγωγή τους συνδυαστικά με το ονοματεπώνυμό τους, χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα στην ιδιοκτησία του παραπάνω του οπτικού υλικού.
  • Οι συμμετέχοντες συναινούν πως το παραπάνω οπτικό υλικό θα αναρτηθεί στη επίσημη ιστοσελίδα arkadiraces.gr μετά το τέλος των αγώνων, θα είναι ορατό από τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο και θα παραμείνει για όσο χρόνο κρίνει η Ο. Ε «ΑΡΚΑΔΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ».
  • Οι συμμετέχοντες αθλητές δηλώνουν πως θα υπακούουν τους διοργανωτές κατά τη διάρκεια των αγώνων και μετά το τέλος αυτών προς διευκόλυνση και ομαλή διεξαγωγή τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιφέρειακή Ενότητα Ρεθύμνου
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

Copyright © 2024 Arkadi Races. All rights reserved.
Website Development