ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«79α ΑΡΚΑΔΙΑ 2019»

Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης και η οργανωτική επιτροπή των 79ων Αρ-καδίων Αγώνων: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης, Ομάδα Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ρεθύμνης, Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου (Σ.Δ.Υ.Ρ), Ο.Κ.Α. Αρκάδι, Ο.Κ.Α Πρέβελη, Διεθνείς Αγώνες Ψηλορείτης «Psiloritis race», Ακαδημία Μαχητικών Τεχνών Ρεθύμνου, Πολιτιστικοί Σύλλογοι Διαδρομής Αρκαδίου Δρόμου, διοργανώνουν τους αγώνες στίβου «79α ΑΡΚΑ-ΔΙΑ 2019», οι οποίοι θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

2) ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ :

Ρέθυμνο – Δημοτικό Στάδιο Γάλλου

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΗΛΙΚΙΕΣ:

Κ14 : 60μ – 150μ – 1.000μ - Μήκος: Αγοριών – Κοριτσιών: 2006 – 2007
Κ16 : 80μ – 150μ – 1.000μ - Μήκος: Αγοριών – Κοριτσιών: 2004 – 2005
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100 – 800: 2003 και Μεγαλύτεροι - Μεγαλύτερες

4) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

α) Στους αγώνες, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι αθλητές και οι αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμ-φωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση «περί εγγραφής αθλητών».

β) Οι αθλητές – αθλήτριες μπορούν συμμετέχουν στα αγωνίσματα σύμφωνα με τα παρακάτω:

Κ14 και Κ16: Σε ένα αγώνισμα δρόμου και στο άλμα σε μήκος
Ανδρών – Γυναικών: Σε ένα αγώνισμα.

5) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Τα σωματεία θα στείλουν τις αρχικές δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου και ώρα 14.00 στο μειλ:
Οι αθλητές – τριες θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη γραμματεία των αγώνων 60΄ πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος, παρουσιάζοντας απαραίτητα το αθλητικό τους δελτίο και την κάρτα υγείας αθλητή, θεω-ρημένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6) ΕΠΑΘΛΑ :

Στους τρεις πρώτους αθλητές – αθλήτριες κάθε αγωνίσματος, θα απο-νεμηθούν μετάλλια και διπλώματα.

7) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1) Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί στίβου 2018 - 19.

2) Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον τε-χνικό υπεύθυνο και τον αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονι-σμούς.
3) Η οργανωτική επιτροπή των αγώνων θα εξασφαλίσει τη μετα-κίνηση των αθλητών – αθλητριών εντός Κρήτης με ειδικά λεωφορεία.

8) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών - αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στους αγώνες και οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα κα-ταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές των οποίων η κάρτα υγείας αθλη-τή είναι θεωρημένη σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών – αθλητριών ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία της ιατρικής θεώρησης.

Σε κάθε περίπτωση όμως, για τα θέματα που αφορούν την υγεία των αθλητών – τριών, αλλά και για κάθε πιθανό πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των αγώνων σε έναν αγωνιζόμενο και οφείλεται σε έλλειψη ολοκληρωμένου προληπτικού ιατρικού ελέγχου, υπεύθυνοι είναι ο εκπρόσω-πος του σωματείου και ο προπονητής που δηλώνουν αυτούς τους αθλητές - τριες και σε καμία περίπτωση οι διοργανωτές των αγώνων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ
15.00             60 Κ14 Αγόρια Μήκος Κ16 Κορίτσια
15.15             60 Κ14 Κορίτσια
15.30             80 Κ16 Αγόρια
15.45             80 Κ16 Κορίτσια Μήκος Κ14 Αγόρια (3 άλματα)
16.00            100 Ανδρών
16.15            100 Γυναικών
16.30            1.000 Κ14 Αγόρια Μήκος Κ14 Κορίτσια (3 άλματα)
16.40            1.000 Κ14 Κορίτσια
16.50            1.000 Κ16 Αγόρια
17.00            1.000 Κ16 Κορίτσια
17.10            150 Κ14 Αγόρια Μήκος Κ16 Αγόρια
17.25            150 Κ14 Κορίτσια
17.40            150 Κ16 Αγόρια
17.55            150 Κ16 Κορίτσια
18.10            800 Ανδρών
18.20            800 Γυναικών

 Οι αρχικές δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την Κυριακή 27 Οκτωβρίου ώρα 14.00 στο μειλ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζαμπελίου 32, 74132 Ρέθυμνο
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Copyright © 2021 Arkadi Races. All rights reserved.